LH-2000

Metal type: Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel 
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

AWS A5.1 E7016
TIS E51 4B
26

 การใช้งาน:

เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในงานโครงสร้างทั่วๆ ไป และงานเชื่อมรองพื้นก่อนพอกผิวแข็งเพื่อป้องกันการแตกร้าวในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

 

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน:

ลวดเชื่อม LH-2000 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในทุกท่าเชื่อม LH-2000 ให้รอยเชื่อมที่มีความแข็งแรงสูง ต้านทานการแตกร้าวได้ดีเยี่ยม นอกจากนั้น ยังให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ เคาะแสล็กง่าย และเกล็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม บ่อหลอมละลายจะมีความเหลวพอเหมาะ ทำให้สะดวกในการควบคุมขนาด และรูปร่างของรอยเชื่อม

 

ข้อควรจำในการใช้งาน:

1) ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 300-350ºC เป็นเวลา 30-60 นาที
2) ควรใช้เทคนิคแบ็คสเตป (Backstep Tecnique) ในการเริ่มต้นอาร์ค หรืออาจเริ่มต้นอาร์คบนชิ้นเหล็กเล็กๆ ก่อนเริ่มต้น           เชื่อมแล้วเคลื่อนเปลวอาร์คเข้ามาหาบริเวณที่จะเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศที่จุดเริ่มต้นรอยเชื่อม
3) รักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเปลวอาร์คดับ และป้องกันการเกิดฟองอากาศ