YAWATA H-450R
ลวดเชื่อม YAWATA

 

ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ ชุดขับเคลื่อนรถขุด แท่นลูกรีด ชุดกล่องข้อต่อ เครื่องมือตัด และใช้เป็นแนวเชื่อมพอกชั้นกลางสำหรับเนื้อโลหะเชื่อมที่แข็งกว่า เนื้อโลหะเชื่อมให้ความแข็งประมาณ 450 วิคเกอร์

ยาวาต้า เฮช-450อาร์ สำหรับงานโลหะเสียดสีกับโลหะและเสียดสีกับทราย

ใช้เชื่อมพอกผิวชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ ชุดขับเคลื่อนรถขุด แท่นลูกรีด ชุดกล่องข้อต่อ เครื่องมือตัด และใช้เป็นแนวเชื่อม พอกชั้นกลางสำหรับเนื้อโลหะเชื่อมที่แข็งกว่า

 

คุณสมบัติ

ยาวาต้า เฮช-450อาร์ เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็งชนิดสารพอกหุ้มรูไทล์ เนื้อโลหะเชื่อมให้ความแข็งประมาณ 450 วิคเกอร์ ใช้เชื่อมพอกผิวได้ในงานหลากหลายประเภท สามารถเชื่อมได้โดยตรงกับเหล็กที่สามารถชุบแข็ง นอกจากนี้ ยังเหมาะกับการซ่อมหรืองานประกอบชุดอุปกรณ์ตัดขึ้นรูปใหม่


ส่วนผสมทางเคมีในเนื้อโลหะเชื่อม

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

0.25

0.75

3.00

0.50

 

ขนาดและช่วงกระแสไฟที่แนะนำให้ใช้ (AC หรือ DC ±)

ขนาด/ความยาว (มม.)

3.2/350

4.0/400

5.0/450

ท่าเชื่อม

กระแสไฟ(A)

F

90~125

140~180

170~240

V

90~115

120~150

      

การจำแนกประเภท

• DIN 8555 : E 1-UM-450
• JIS Z 3251 : DF2A-450-R

ท่าเชื่อม

• ท่าราบและท่าตั้งเชื่อมขึ้น
ทุกท่าเชื่อม

ข้อแนะนำในการใช้งาน

ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้น ไปอบที่อุณหภูมิ 70~120℃ เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้