GEMINI CHAMFERTRODE
GEMINI

 

ลวดเชื่อมที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับงานตัด เซาะร่อง โดยไม่ต้องใช้ลมช่วย ในสารพอกหุ้มไม่มีธาตุคาร์บอน
ทำให้เหมาะสำหรับงานเซาะร่องสแตนเลส 
ใช้ได้กับงานตัด เซาะร่องบนเหล็กเหนียว สแตนเลส อลูมิเนียม

 

 

ลวดเชื่อมเจมินี่ CHAMFERTRODE
ลวดเชื่อม สำหรับงานเชื่อมตัด เซาะร่อง

ลวดเชื่อมเจมินี่ CHAMFERTRODE เป็นลวดเชื่อมที่ออกแบบมาพิเศษ 
สาหรับงานตัด เซาะร่องโดยไม่ต้องใช้ลมช่วย ในสารพอกหุ้ม ไม่มีธาตุคาร์บอนทาให้เหมาะสาหรับงานเซาะร่องสเตนเลส เพราะคาร์บอนจะไม่ลงไปแทรกตัวในแนวเชื่อม ทำให้แนวเซาะร่องสะอาด ใช้ได้กับงานตัด เซาะร่องบนเหล็กเหนียว สเตนเลส อลูมิเนียม

ข้อแนะนำในการปรับตั้งกระแสไฟสาหรับงานตัดโลหะ

แผ่นวัสดุ

ความหนา (มม.)

ขนาดลวดเชื่อม
(มม.)

กระแสไฟ
(แอมแปร์)

ความเร็วในการ
ตัด (ซ.ม./นาที)

เหล็กกล้าละมุน

12

2.6

130

7

เหล็กกล้าละมุน

12

3.2

190

10.5

เหล็กกล้าละมุน

20

4.0

280

8.5

เหล็กกล้าละมุน

25

5.0

350

8.5

 

ข้อแนะนำในการปรับตั้งกระแสไฟสาหรับงานเซาะร่อง

ความลึก (มม.)

ขนาดลวดเชื่อม
(มม.)

กระแสไฟ
(แอมแปร์)

ความเร็วในการ
ตัด (ซ.ม./นาที)

3

2.6

150

26

3

3.2

200

36

3

4.0

280

39

3

5.0

350

49


กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม 

  AC หรือ DC±

Ø/ความยาว (มม.)

2.6/300

3.2/350

4.0X350

5.0X350

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (แอมป์)

130-150

190-200

200-280

280-350

 

 

รับรองโดย

-

การจำแนกประเภท

-

ท่าเชื่อม

-