YAWATA BT-52 
ลวดเชื่อม YAWATA

ลวดเชื่อมชนิดรูไทล์-เซลลูโลส เหมาะสำหรับการเชื่อมประกอบ 
งานขึ้นรูปโครงสร้างที่ใช้ในการเชื่อมเหล็กเหนียวทั่วไป
 
ยาวาต้า บีที-52 สำหรับเหล็กเหนียว

เป็นลวดเชื่อมชนิดรูไทล์-เซลลูโลสที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในการเชื่อมเหล็กเหนียวทั่วไป 

 

การใช้งาน

ใช้สำหรับการเชื่อมเหล็กโครงสร้างทั่วไปที่ปราศจากอัลลอย เช่น เหล็กเกรด St 33, 
St 37, St 44, St 52.3 เหล็กแผ่นสำหรับหม้อไอน้ำ HI, HII, ท่อเหล็ก USI 37.0, 
St 37.4, St 44.0, St 52.0, St 52.4, St 35.8, St E 210.7 
เหล็กเหนียวหล่อ GS-38, GS-45 

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับการเชื่อมคอนเทนเนอร์โลหะ ภาชนะบรรจุ และแท็งก์นํ้ามัน
ในการเชื่อมประกอบชิ้นงานสามารถตั้งกระแสเชื่อมเดียวกันในทุกตำแหน่งท่าเชื่อม สแล็กหลุดออกง่าย ส่วนใหญ่จะร่อนหลุดออกได้เอง แนวเชื่อมเรียบ 
เป็นลักษณะแนวคลื่นละเอียด การเชื่อมสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมทราสฟอร์เมอร์
แบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าวงจรเปิดตํ่า (OCV 42 โวลต์) 
 

ส่วนผสมทางเคมีในเนื้อโลหะเชื่อม (%)

C

Si

Mn

P

S

0.08

0.36

0.52

0.017

0.015

 

คุณสมบัติทางกลของเนื้อโลหะเชื่อม 

ความต้านแรงดึง
N/mm2

ความเค้นคราก
N/mm2

อัตราการยืดตัว
%

ทนแรงกระแทก 2V-notch ที่20℃
J

0.08

0.36

0.52

0.017

 

 

ขนาดและช่วงกระแสไฟที่แนะนำให้ใช้ (AC หรือ DC ±)

ขนาด/ความยาว (มม.)

2.6/350

3.2/350

4.0/400

5.0/400

ท่าเชื่อม

กระแสไฟ (A)

ทุกท่าเชื่อม

60~85

90~130

140~180

180~240

  

มาตรฐานรับรอง

• ABS, LR
• มอก.

การจำแนกประเภท

• AWS A 5.1 : E6013
• DIN 1913 : E 43 22R(C)3

ท่าเชื่อม

• ทุกท่าเชื่อม
ทุกท่าเชื่อม

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท
2. ถ้าฟลักซ์ที่หุ้มมีความชื้นมาก การอาร์ก
และการไหลตัวของสแล็กไม่สมํ่าเสมอ 
เกิดรอยแหว่งขอบแนวหรือโพรงแก๊ส ในแนวเชื่อม ควรนำลวดเชื่อมไปอบที่อุณหภูมิ 70~120℃ เป็นเวลา 60 นาที