YAWATA L-59
ลวดเชื่อม YAWATA


ยาวาต้า L-59 ใช้เชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม.2สำหรับงานโครงสร้าง งานต่อเรือ ภาชนะความดันในอุตสาหกรรม และงานสะพาน มีคุณภาพสูงในการตรวจสอบด้วย X-ray และมีคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม

 

ยาวาต้า แอล-59 สำหรับเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม.2

ใช้เชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม. สำหรับงานโครงสร้าง งานต่อเรือ 
ภาชนะความดันในอุตสาหกรรม และ งานสะพาน

คุณสมบัติ
ยาวาต้า แอล-59 เป็นลวดเชื่อมประเภทไฮโดรเจนต่ำ
สำหรับการเชื่อมในทุกตำแหน่งท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงใน แนวดิ่ง 
การอาร์กนิ่ม ง่ายต่อการขจัดสแล็ก แนวเชื่อมสวย 
มีคุณภาพสูงในการตรวจสอบด้วยเอ็กซ์เรย์ และมีคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม

ส่วนผสมทางเคมีในเนื้อโลหะเชื่อม (%)

C

Si

Mn

P

S

0.08

0.59

1.11

0.010

0.008

คุณสมบัติทางกลของเนื้อโลหะเชื่อม 

ความต้านแรงดึง
N/mm2

ความเค้นคราก
N/mm2

อัตรา
การยืดตัว
%

ทนแรงกระแทก 2V-notch 
ที่ 20℃
J

ที่ 0℃

ที่-20℃

580

490

31

200

150

 

 

ขนาดและช่วงกระแสไฟที่แนะนำให้ใช้ (AC หรือ DC ±)

ขนาด/ความยาว (มม.)

2.6/300

3.2/350

4.0/400

5.0/450

ท่าเชื่อม

กระแสไฟ (A)

F

70~100

100~140

150~180

190~240

V-up, OH

60~90

80~120

110~150

130~170

 

 


 

การจำแนกประเภท

• AWS A 5.1 : E7016
• JIS Z 3212 : D5016
• DIN 1913 : E 51 54 B(R) 10
• EN 499 : E 42 2 B 12 H5
• ISO 2560 : E 51 5 B 26 (H)

ท่าเชื่อม

• ทุกท่าเชื่อม
   ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง
ทุกท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง 

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้น
ไปอบที่อุณหภูมิ 300~350℃ เป็นเวลา 60 นาที
2. การเชื่อมก้าวถอยจะช่วยป้องกันการเกิดโพรงแก๊ส ในตอนเริ่มเชื่อมได้ดี ในระหว่างการเชื่อมควรรักษา
ระยะอาร์กให้สมํ่าเสมอ และให้ชิดชิ้นงานมากที่สุด เท่าที่จะเชื่อมได้
3. ควรจะกำจัดความชื้น สนิม และนํ้ามัน ออกจากชิ้นงานให้หมดก่อนเชื่อม เพื่อป้องกัน การเกิดรอยร้าวและโพรงแก๊สในแนวเชื่อม