LB-52

Metal type      : Mild Steel and 490MPa High Tensile Strength Steel
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

JIS Z3211 E4916
AWS A5.1 E7016
TIS E51 4B26

 

การใช้งาน:

เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในงานสร้างเรือ, สะพาน, อาคาร และภาชนะความดัน

 

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน:

ลวดเชื่อม LB-52 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 เมกะปาสคาล ในทุกท่าเชื่อม LB-52 ให้รอยเชื่อมที่ต้านทานการแตกร้าว มีคุณสมบัติทางกล และสามารถผ่านการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ได้ดีเยี่ยม นอกจากนั้น LB-52 ยังให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ เคาะแสล็กได้ง่าย และเกล็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม

 

ข้อควรจำในการใช้งาน:

1) ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 30-350ºC เป็นเวลา 30-60 นาที
2) ควรใช้เทคนิคแบ็คสเตป (Backstep Technique) ในการเริ่มต้นอาร์ค หรืออาจเริ่มต้นอาร์คบนชิ้นเหล็กเล็กๆ ก่อนเริ่มต้นเชื่อมแล้วเคลื่อนเปลอาร์คเช้ามาหาบริเวณที่จะเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศที่จุดเริ่มต้นรอยเชื่อม
3) รักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเปลวอาร์คดับ และป้องกันการเกิดฟองอากาศ