GEMINI T 330
GEMINI

 

ลวดเชื่อมที่มีสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม ออกแบบสาหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์ ปั๊ม กรรไกร มีด เหล็กร้อน บราเชรดเดอร์ เป็นต้น

 


 

ลวดเชื่อมเจมินี่ T 330
ลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์

ลวดเชื่อมเจมินี่ T 330 เป็นลวดเชื่อมที่มีสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนียม ออกแบบสาหรับงานเชื่อมแม่พิมพ์ ปั๊ม กรรไกร มีด เหล็กร้อน บราเชรดเดอร์ เป็นต้น

คุณสมบัติโดยทั่วไปของโลหะรอยเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%)

คุณสมบัติทางกล

C

0.60

ค่าความแข็ง 

60 HRC

Mn

0.06

Cr

4.20

Si

0.80

Mo

9.30

V

1.50


กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม 

  AC หรือ DC+

Ø/ขนาด (มม.)

2.6/300

3.2/350

4.0/400

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A)

60/80

90/120

120/150

 

 

การจำแนกประเภท

• DIN 8555/E 3-UM-60T

ท่าเชื่อม

• เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม