YAWATA N-1
ลวดเชื่อม YAWATA


ใช้เชื่อมท่อหม้อน้ำและท่อถ่ายเทความร้อน, เหล็กรีด, เหล็กเหนียวหล่อ และ เหล็กตีขึ้นรูป
 

ยาวาต้า เอ็น-1 สำหรับเหล็กทนความร้อน 1.25%Cr-0.5%Mo

ใช้เชื่อมท่อ (เกรด STPA22, 23, A335-P11, P12) หม้อนํ้าและท่อถ่ายเทความร้อน (STB22, 23, A199-T11, A213-T11, T12) เหล็กรีด (SCMV2, 3, A387Gr11, 12) เหล็กเหนียวหล่อ (A217 WC6) และเหล็กตีขึ้นรูป (A 182-F11, F12, A 336-F12)


คุณสมบัติ


ยาวาต้า เอ็น-1 เป็นลวดเชื่อมชนิดไฮโดรเจนตํ่า เป็นเหล็กอัลลอยตํ่า
ที่มีส่วนผสมของโครเมียม 1.25% โมลิบดีนัม 0.5%
เหมาะสำหรับใช้เชื่อมเหล็กโครเมียม 1-1.5% โมลิบดีนัม 0.5% 
ที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ถึง 550℃

ส่วนผสมทางเคมีในเนื้อโลหะเชื่อม (%)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

0.06

0.46

0.62

0.015

0.009

1.29

0.53


คุณสมบัติทางกลของเนื้อโลหะเชื่อม 

ความต้านแรงดึง
N/mm2

ความเค้นคราก
N/mm2

อัตรา
การยืดตัว
%

การปรับปรุงด้วยความร้อน

630

540

28

690℃ x 1 hour

 
ขนาดและช่วงกระแสไฟที่แนะนำให้ใช้ (AC หรือ DC ±)

ขนาด/ความยาว (มม.)

2.6/300

3.2/350

4.0/400

5.0/450

ท่าเชื่อม

กระแสไฟ (A)

F

60~90

90~140

140~190

190~240

V, OH

50~80

80~120

110~150

140~180


 

การจำแนกประเภท

• AWS A 5.5 : E8016-B2
• JIS Z 3223 : DT2316

ท่าเชื่อม

• ทุกท่าเชื่อม
   ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง
ทุกท่าเชื่อม ยกเว้นท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง 

ข้อแนะนำในการใช้งาน

1. ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ควรนำลวดเชื่อมที่ชื้น
ไปอบที่อุณหภูมิ 300~400℃ 
เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้
2. อบชิ้นงานที่อุณหภูมิ 150~300℃ ก่อนเชื่อม และที่อุณหภูมิ 620~720℃ หลังเชื่อม