GEMINI H 600 B
GEMINI

 

ลวดเชื่อมพอกผิวแข็งสารพอกหุ้มประเภทด่างไฮโดรเจนต่ำ เนื้อเชื่อมมีความแข็งสูง ไม่เกิดการแตกร้าวภายใต้แนวเชื่อม เหมาะสำหรับงานเชื่อมชิ้นส่วนที่เกิดการสึกหรอ สามารถกลึงแต่งได้ เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องบดแร่


 

ลวดเชื่อมเจมินี่ H 600 B
ลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็ง

ลวดเชื่อมเจมินี่ H 600 B เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง สารพอกหุ้มประเภทด่าง
ไฮโดรเจนต่า เนื้อเชื่อมมีความแข็งแรง ไม่เกิดการแตกร้าวภายใต้แนวเชื่อม เหมาะสาหรับงานเชื่อมชิ้นส่วนที่เกิดการสึกหรอ เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องบดแร่ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล หนักในงานโยธาหรืองานก่อสร้าง
ทนต่อแรงครูดและแรงกระแทกอย่างรุนแรงได้ดีเยี่ยม
เนื้อเชื่อมมีความแข็งสูงประมาณ 58-60 HRC

คุณสมบัติของแนวเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%)

คุณสมบัติทางกล

C

0.55

Hardness

58-60 HRC

Mn

0.60

Si

0.70

Cr

5.00

Mo

0.40


กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม 

  AC หรือ DC±

Ø/ความยาว (มม.)

3.2X350

4.0X400

5.0X400

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A)

100-140

140-180

190-240

 

สีแต้ม

ปลายลวด

เทา

ข้างลวด

ส้ม

ชื่อพิมพ์

G-H600 B

 

การจำแนกประเภท

• DIN 8555/E 6-UM-60

ท่าเชื่อม

• ท่าราบและท่าขนานนอน