GEMINI H 67 W
GEMINI


ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง สารพอกหุ้มชนิดเบสิค เหมาะสำหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็งในงานเชื่อม
ที่ต้องทนต่อแรงเสียดสีสูง เหมาะกับงานเชื่อมเครื่องมือ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนั

ลวดเชื่อมเจมินี่ H 67 W
ลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็ง

ลวดเชื่อมเจมินี่ H 67 W เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง สารพอกหุ้มชนิดพิเศษ เหมาะ
สาหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็งในงานเชื่อมที่ต้องทนต่อแรงเสียดสีสูง สามารถทนแรง
กระแทกได้ปานกลางในสภาวะอุณหภูมิสูงถึง 600 oC ให้เนื้อโลหะเชื่อมได้ถึง 250%
เหมาะกับงานเชื่อมเครื่องมือ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก เช่น ฆ้อน ใบมีด สกูรลาเลียง
ปากโม่

ข้อแนะนา ควรใช้ลวดเชื่อมเจมินี่ 307 A หรือ 307 HR เชื่อมรองพื้นก่อนเชื่อมพอกผิว
เพื่อป้องกันการหลุดร่อน

คุณสมบัติของแนวเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%)

คุณสมบัติทางกล

C

5.67

Hardness

65 HRC

Cr

31.61

Si

0.07

V+Nb+W

12.14


กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม 

  AC หรือ DC±

Ø/ความยาว (มม.)

3.2X350

4.0X350

5.0X350

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A)

150-170

180-200

210-250

 

สีแต้ม

ปลายลวด

-

ข้างลวด

-

ชื่อพิมพ์

G-H67 W

 

การจำแนกประเภท

• DIN 8555/E 10-UM-65

ท่าเชื่อม

• ท่าราบและท่าขนานนอน