KOBE-350R

Metal type    : Hardfacing  
Process type: Shielded Metal Arc Welding (SMAW)

JIS Z3251 DF2A-400-R

 การใช้งาน:

เหมาะสำหรับการเชื่อมลูกกลิ้ง, พอกเฟือง และข้อต่อของรถขุด (Track link)

 

คุณลักษณะเด่นในการใช้งาน:

KOBE-350R เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็งที่เหมาะสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีการเสียดสีระหว่างโลหะกับโลหะ (metal-to-metal) และการกระแทกปานกลาง ฟลักซ์หุ้มลวดเชื่อมเป็นชนิดไททาเนีย จึงทำให้แสล็กร่อนตัวง่าย และให้แนวเชื่อมที่เรียบสวยงาม นอกจากนี้ รอยเชื่อมที่ได้สามารถกลึงแต่งขึ้นรูปได้ เหมาะสำหรับการเชื่อมทั้งกระแสไฟสลับ และกระแสตรงชนิดขั้วบวก

 

ข้อควรจำในการใช้งาน:

1) ควรอบลวดเชื่อมก่อนการใช้งานที่อุณหภูมิ 70-100ºC เป็นเวลา 30-60 นาที และในระหว่างการเชื่อมควรรักษาระยะอาร์คให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
2) ในการเชื่อมพอกผิวแข็งบนชิ้นงานเหล็กเหนียวหล่อขนาดใหญ่ (Cast steel), เหล็กขึ้นรูป (Forged steel), เหล็กกล้าเจือต่ำ หรือเหล็กกล้าคาร์บอนสูง ควรทำการอุ่นชิ้นงานที่อุณหภูมิ 150ºC หรือมากกว่าก่อนทำการเชื่อม
3) การกลึงแต่งอาจกระทำได้ยากขึ้น ถ้าหากรอยเชื่อมมีการเย็นตัวเร็ว ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการอุ่นชิ้นงานก่อนเชื่อม และอาจให้ความร้อนตามหลังเชื่อมด้วย เพื่อให้รอบเชื่อมเย็นตัวช้าลง

4) ในกรณีของการเชื่อมหลายชั้น ควรรองพื้นด้วยลวดเชื่อมที่เหมาะสม และไม่ควรเชื่อมลวดพอกผิวแข็งเกิน 2 ชั้น เพื่อป้อวกันการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นได้