GEMINI H 600 R
GEMINI


ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง สารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย ใช้สำหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็งชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในงานโยธา ชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ เป็นต้น

ลวดเชื่อมเจมินี่ H 600 R
ลวดเชื่อมสำหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็ง

ลวดเชื่อมเจมินี่ H 600 R เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง สารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย ใช้สาหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็งชิ้นงานที่สึกหรอ ให้เนื้อแนวเชื่อมแข็งถึง 55 HRC ไม่สามารถกลึงแต่งได้ แนวเชื่อมมีความแข็งแรงสูง ทนแรงเสียดสีได้ดีเยี่ยม 
ทนแรงกระแทกได้ปานกลาง ใช้สาหรับงานเชื่อมพอกผิวแข็งชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในงานโยธา ชิ้นส่วนรถแทรคเตอร์ เป็นต้น

คุณสมบัติของแนวเชื่อม

ส่วนผสมทางเคมี (%)

คุณสมบัติทางกล

C

0.55

Single Layer
Multiple Layer 

52 HRC
55 HRC

Mn

0.15

Si

1.10

Cr

2.42


กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม 

  AC หรือ DC±

Ø/ความยาว (มม.)

3.2X350

4.0X400

5.0X400

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A)

85-140

100-170

190-210

 

สีแต้ม

ปลายลวด

เทา

ข้างลวด

ส้ม

ชื่อพิมพ์

G-H600 R

 

การจำแนกประเภท

• DIN 8555/E 2-UM-55

ท่าเชื่อม

• ท่าราบและท่าขนานนอน