Home>> Products >> WeldingElectrode

KOBE WELDING ELECTRODE PRODUCTS

Hot โทรหาเราตอนนี้เพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย Hot
คุณ สมพงษ์ 089-900-1916
 E-Mail : kvs2018@kvsengineer.com

 

New KOBE-76 (E7016) New

 

          ลวดเชื่อม ทนแรงดึงสูง เหมาะกับงานโครงสร้าง          
 
ขนาด/mm. 2.6 3.2 4.0 5.0
ราคา/Kg. 76 66 66 66
ราคา/ลัง 1,520 1,320 1,320 1,320
อัพเดท 08/65
 

KOBE-30  (A5.1 E6010)
More

      ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กทนแรงดึง, โครงสร้างบาง     
 
ขนาด/mm.
2.6
3.2
4.0
5.0
ราคา/Kg.
66
63
62
62
ราคา/ลัง
1,320
1,260
1,240
1,240
อัพเดท 08/65


 

RB-26  (A5.1 E6013)
More

        ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กทนแรงดึง, โครงสร้าง     
 
ขนาด/mm. 2.0 2.6 3.2 4.0 5.0
ราคา/Kg. 153 73 71 70 70
ราคา/ลัง 3,060 1,460 1,420 1,400 1,400
อัพเดท 08/65

LB-52  (A5.1 E7016)
More

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวทนแรงดึงสูง (เหมาะกับงานเอ็กซ์เรย์)
 
ขนาด/mm.
2.6
3.2
4.0
5.0
ราคา/Kg.
89
78
78
78
ราคา/ลัง
1,780
1,560
1,560
1,560
อัพเดท 08/65

LB-52-18  (A5.1 E7018) 
More

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวทนแรงดึงสูง (เหมาะกับงานเอ็กซ์เรย์)
 
ขนาด/mm.
2.6
3.2
4.0
5.0
ราคา/Kg.
130
116
113
113
ราคา/ลัง
2,600
2,320
2,260
2,260
อัพเดท 08/65
  

LB-52 U  (A5.1 E7016)
More

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวทนแรงดึงสูง(เชื่อมยัดไส้ในงานเชื่อมท่อ)
 
ขนาด/mm.
2.6
3.2
4.0
5.0
ราคา/Kg.
134
118
113
113
ราคา/ลัง
2,680
2,360
2,260
2,260
อัพเดท 08/65

B-14  (A5.1 E6019)
More

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียว  เหล็กทนแรงดึง, โครงสร้าง 16-20 mm.
 
ขนาด/mm.
2.6
3.2
4.0
5.0
ราคา/Kg.
82
79
78
78
ราคา/ลัง
1,640
1,580
1,560
1,560
อัพเดท 08/65

LH-2000 (A5.1 E7016)
More

ลวดเชื่อมเหล็กเหนียวทนแรงดึงสูง (รองพื้นก่อนพอกผิวแข็ง)
 
ขนาด/mm.
2.6
3.2
4.0
5.0
ราคา/Kg.
88
78
78
78
ราคา/ลัง
1.760
1.560
1.560
1.560
อัพเดท 08/65

KOBE 350R (Z3251 DF2A-400R)
More

ลวดเชื่อมพอกแข็ง(สำหรับงานเสียดสีระหว่างโลหะกับโลหะ)
*ติดต่อสอบถาม*

KOBE 308 , 308L  (A5.4 E308-17 , E308L-17)

      ลวดเชื่อมสเตนเลส (E308-17 , E308L-17)
308 More
ขนาด/mm.
2.0
2.6
3.2
4.0
ราคา/Kg.
384
369
364
364
ราคา/ลัง
7,680
7,380
7,280
7,280

308L More
ขนาด/mm.
2.6
3.2
4.0
5.0
ราคา/Kg.
422
380
375
375
ราคา/ลัง
8,440
7,600
7,500
7,500
อัพเดท 08/65

NC 36 (A5.4 E316-16)
More

                   ลวดเชื่อมสเตนเลส (E316-16)                   
 
ขนาด/mm. 2.6 3.2 4.0 5.0
ราคา/Kg. 675 658 643 643
ราคา/ลัง 13,500 13,160 12,860 12,860
อัพเดท 08/65

NC 36L (A5.4 E316L-16)
More

               ลวดเชื่อมสเตนเลส (E316L-16)              
 
ขนาด/mm.
2.6
3.2
4.0
5.0
ราคา/Kg.
741
731
697
697
ราคา/ลัง
14,820
14,620
13,940
13,940
อัพเดท 08/65