เกลียวตลอดสแตนเลส 1 เมตร
Stainless Steel Thread Rod Length 1 Meter

 

สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 304 หุน
Fully Threaded Stud Bolt Stainless 304 Inch

สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 304 มิล
Fully Threaded Stud Bolt Stainless 304 Min

สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 316 หุน
Fully Threaded Stud Bolt Stainless 316 Inch

สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 316 มิล
Fully Threaded Stud Boolt Stainless 316 Min

เกลียวตลอดสแตนเลส ASTM A193-B8 ยาว 1 เมตร
Fully Threaded Stud Blot ASTM A193-B8

เกลียวตลอดสแตนเลส ASTM A193-B8M ยาว 1 เมตร
Fully Thread Stud Blot ASTM A193-B8

สตัดเกลียวตลอด/เกลียว 2 ข้าง
Stainless Steel Studs 2 Thread-End/Full Thread

เกลียวตลอดสแตนเลส ASTM A193-B8 + 2หัว SUS ASTM A194-B8 หุน
Fully Thread Stud Bolt Stainless ASTM A193-B8+2Heavy Hex Nuts ASTM A194-B8

เกลียวตลอดสแตนเลส ASTM A193-B8 + 2หัว SUS ASTM A194-B8 มิล
Fully Thread Stud Bolt Stainless ASTM A193-B8+2Heavy Hex Nuts ASTM A194-B8

เกลียวตลอดสแตนเลส ASTM A193-B8M + 2หัว SUS ASTM A194-B8M หุน
Fully Threaded Stud Bolt Stainless ASTM A193-B8M+2Heavy Hex Nuts ASTM A194-B8M

เกลียวตลอดสแตนเลส ASTM A193-B8M + 2หัว SUS ASTM A194-B8M มิล
Fully Threaded Stud Bolt Stainless ASTM A193-B8M+2Heavy Hex Nuts ASTM A194-B8M