เลื่อยวงเดือน DW352 DEWALT

แท่นเลื่อยองศา DW702 DEWALT

แท่นเลื่อยองศาแบบปรับสไลด์ DW707 DEWALT

5103N เลื่อยวงเดือน 13" MAKITA

5201N เลื่อยวงเดือน 10" MAKITA

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า MAKITA รุ่น 5401N 

รุ่น 5402 เลื่อยวงเดือน 16" MAKITA

รุ่น 5007N เลื่อยวงเดือน 7" MAKITA

รุ่น 5606B เลื่อยไฟฟ้า 6"MAKITA

5008MG เลื่อยวงเดือน 8" MAKITA

5600NB
160mm (6-1/4") Circular Saw MAKITA

รุ่น 5800NB เลื่อยวงเดือน 7" MAKITA